top of page

OPPLEVJESUS

Tusener av mennesker over hele verden får hver dag

oppleve å få sin synd tilgitt og deres relasjon med Gud

gjenopprettet. Du kan også oppleve det i dag!

Hvorfor måtte Jesus dø?

Om man har sett filmen "The passion of the Christ" så vet man at Jesus gjennom gikk en utrolig smertefull død. Men hvorfor måtte Jesus dø og hvorfor måtte det være så brutalt?
Vel, først av alt så forteller Bibelen oss at Jesus måtte dø fordi Han tok straffen som du og jeg fortjener for de gangene vi har syndet. Når Johannes ser Jesus komme gående sier han:

"Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: 
"Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.
— JOHANNES 1:29

 

Om du har lest Første Mosebok så vet du at Gud skapte mennesket, men at mennesket valgte å vende Gud ryggen og gå  sin egen vei. Gud hadde skapt mennesket med fri vilje, så derfor lot Gud mennesket gå sin egen vei; men med frihet kommer også ansvar.

Når mennesket gav etter for djevelens fristelser ble synd en del av menneskets tilværelse og Bibelen forteller oss at syndens lønn er døden (Rom. 6:23). Selv om Gud elsket mennesket kunne ikke Gud se mellom fingrene når det kom til menneskers synd, for Han er også en rettferdig Gud og må derfor også handle rettferdig.

Død i Bibelens forstand er evig fortapelse, men Gud ønsket ikke at noen mennesker skulle gå fortapt. Samtidig måtte han dømme rettferdig og kunne derfor ikke ignorere verdens synd.

Om mennesket selv skulle ta straffen var evig fortapelse løsningen, men om det var noen andre som var i stand til å ta straffen så kunne vi få muligheten til å slippe straff. For at noen skulle være i stand til å ta straffen så måtte de også selv ha vært menneske og opplevet de samme prøvelser som mennesket, men uten å synde (Hebreerbrevet 4:15). Om Jesus selv hadde syndet måtte Han dø for sin egen synd og kunne da ikke ta straffen for andres synd.

Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, Han måtte dø for å ta den straff som du, jeg og hele verden fortjente; og Han gjorde det frivillig fordi Han ikke ønsket at noen skulle gå fortapt.

 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
— JOHANNES 3:16

bottom of page