top of page

OPPLEVJESUS

Tusener av mennesker over hele verden får hver dag

oppleve å få sin synd tilgitt og deres relasjon med Gud

gjenopprettet. Du kan også oppleve det i dag!

Hvorfor trenger jeg Jesus?

Mange mennesker liker ikke å måtte være avhengig av andre, men når det kommer til vår evige skjebne er vi fullt og helt avhengig av Jesus Kristus. Selv om det kanskje kan være en ukomfortabel sannhet, vil jeg be deg om å lese og tenke over hva du har lest.

Bibelen sier at synd er å bryte Guds bud (1. Johannes brev 3:4) og at det var synd som skilte mennesket fra Gud. Kanskje kjenner du noen av budene: du skal ikke stjele, du skal ikke slå ihjel, du må ikke lyve, være misunnelig, utro osv.

Når man leser igjennom de 10 bud oppdager man fort, at man i løpet av livet har brutt de fleste av budene mange ganger. Og det blir jo ikke bedre, når Jesus forklarer, at bare det å se på en annen person med begjær, blir betraktet som utroskap i Guds øyne og at det å hate noen er det samme som å slå ihjel i Guds øyne.

Dette er fordi Gud ser dine tanker like tydelig som andre mennesker ser dine handlinger.

Kanskje føler man seg ikke som en stor løgner, men hvis man kunne samle opp alle løgnene, både store og små, som man har fortalt i løpet av hele sitt liv blir det mange.

Hvor mange løgner kan man si før man blir en løgner? Eller hvor mange ganger kan man være utro imot sin kone før hun vil anklage deg for å være utro? Hvis jeg tok noe som tilhørte deg, ville du da ikke kalle meg en tyv, selv om det jeg tok kanskje ikke var av stor verdi?

Kanskje er du et godt menneske sammenlignet med mange andre, men uansett kommer man ikke utenom at vi alle opp til flere ganger i løpet av vårt liv har brutt Guds bud. Ikke minst det bud som sier at du alltid skal ha Gud på førsteplassen i ditt liv.

Sammenlignet med andre kan det hende at du er et godt menneske, men Gud sammenligner deg ikke med andre. De 10 bud er Guds standard for, hva som er godt og ondt, og vårt problem er, at ingen kan leve opp til denne standarden. I løpet av vårt liv kommer vi mange ganger til å si noe som ikke er helt sant, se på en annen person med begjær, bli sint på noen eller kanskje ta noe som egentlig ikke tilhører oss.

Det er derfor Jesus sier at ingen mennesker er gode i Guds øyne utenom Gud selv (Markus 10:18). Som menneske kan vi ikke leve opp til Guds standard og det er derfor at vi er fortapt uten Jesus. (Romerbrevet 3:23) Det er derfor vi trenger frelse.

Vi er ikke fortapt, fordi Gud ikke elsker oss. Det er nettopp fordi Han elsker oss at Han har gjort det mulig for oss å bli frelst.

Om det ikke hadde vært for Jesus ville alle mennesker vært fortapt, for Jesus er den eneste som kan tilgi synd. Bibelen sier at syndens lønn er døden (Romerbrevet 6:23), og siden Gud er rettferdig, kan han ikke se igjennom fingrene når det gjelder de feilene vi har gjort. Vi kan ikke frelse oss selv for vi har allerede brutt Guds bud og derfor er menneskets eneste løsning å ta imot den frelsen som Gud tilbyr oss gjennom Jesus.

bottom of page