top of page

OPPLEVJESUS

Tusener av mennesker over hele verden får hver dag

oppleve å få sin synd tilgitt og deres relasjon med Gud

gjenopprettet. Du kan også oppleve det i dag!

Hvorfor er det bare Jesus som kan frelse?

Det er mange gode tanker i Buddhismen og du kan sikkert leve ditt liv her på jorden som en lykkelig Hinduist, men det er bare Jesus som døde for menneskers synd og deretter oppstod igjen. Hans død og oppstandelse gjorde Ham til den eneste som kan tilgi synd.

Jesus var også den eneste som kunne dø for andre menneskers synd for Han er den eneste som selv har levd 100% uten synd.

Hvis det var en som av et godt hjerte ville gå i døden for å redde verden fra synd, ville dette ikke virke, da vedkommende selv er en synder. Grunnen til at Jesus med sin død kunne ta straffen for menneskers synd, var at Han selv ikke hadde syndet.

Hadde Jesus i løpet av sitt liv syndet kunne Han ikke tatt straffen for andre menneskers synd. Han måtte da selv ha tatt straffen for sin egen synd.

Fordi Jesus levde uten synd og var villig til å dø en grusom død som straff for hele verdens synd, er han den eneste som kan tilgi synd (Hebræerbrevet 4:15).

Da Adam og Eva valgte å gjøre det Gud hadde sagt at de ikke måtte gjøre blev de smittet av syndeviruset. Gjennom Adam ble dette syndeviruset videreført til alle mennesker som kom etter ham og derfor ble hele menneskeheten smittet av synd (Romans 5:12-19). Dette syndeviruset skapte en trang til synd i mennesket og gjorde det umulig for mennesker å leve opp til Guds standard.

Derfor har alle mennesker en naturlig dragning mot synd. Man trenger ikke å lære barn å lyve for det kommer helt naturlig. Man trenger heller ikke å lære barn å stjele for det kommer også helt naturlig sammen med misunnelse. Vi trenger heller ikke lære barn å bli sint og når de blir sinte slår de helt automatisk. Dette er grunnen til at man oppdrar barn og om barn ikke fikk noen oppdragelse ville vårt samfunn vært et forferdelig samfunn.

Grunnen til at Jesus klarte å leve et helt liv uten synd, var at Han ikke hadde en jordisk far (Lukas 1:34-35). Derfor var Han ikke smittet av synd på samme måte som alle andre mennesker. Han var menneske fordi Maria var Hans mor og Han var Guds sønn fordi Gud var Hans far.

Men Jesus var mer enn et vanlig menneske og den innflytelsen Han har hatt på vår verden er et tydelig bevis på dette. Hva enn mennesker mener om ham, er det vanskelig å avvise at han står som et sentrum i verdenshistorien.

bottom of page